Symposium / Sym1: Plasmonics, Metamaterials and Metasurfaces

Chair: 
               Dangyuan LEI / City University of Hong Kong, Hong Kong

Co-Chair:
               Jensen Tsan Hang LI / The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

               Che Ting CHAN / The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

Scope:

The topics of this session include but are not limited to

 • Ultrafast, nonlinear and quantum plasmonics
 • Plasmonics and dielectrics metasurfaces
 • Photonic, THz, microwave, and acoustic metamaterials
 • Topological plasmonics and non-Hermitian optics and acoustics
 • Plasmonics nano-systems and nano-devices
 • Plasmon-mediated energy harvesting and conversion
 • Plasmonics hot-carrier science and technology
 • Plasmon-enhanced imaging and spectroscopies
Keynote Speakers:
Lei Zhou

Lei Zhou / FuDan University , China

Cun Zheng Ning

Cun Zheng Ning / Arizona State University and
Tsinghua University , USA and China

Min Qiu

Min Qiu / Westlake University , China

Hiroaki Misawa

Hiroaki Misawa / Hokkaido University , Japan

Ping Sheng

Ping Sheng / The Hong Kong University
of Science and Technology , Hong Kong

Tiejun Cui

Tiejun Cui / Southeast University , China

Xuehua Wang

Xuehua Wang / Sun Yat Sen University , China

Javier García de Abajo

Javier García de Abajo / ICFO, Barcelona, Spain

Jochen Feldmann

Jochen Feldmann / LMU

Invited speaker:
 1. Guixin Li / South University of Science and Technology
 2. Yu Luo / Nanyang Technological University
 3. Huanjun Chen / Sun Yat Sen University
 4. Shunping Zhang / Wuhan University
 5. Ying Gu / Peking University
 6. Jianjun Chen / Peking University
 7. Yuanmu Yang / Tsinghua University,China
 8. Antonio Fernandez-Dominguez,  / UAM
 9. Xuewen Chen / Huazhong University of Science and Technology
 10. Fang Wen Sun / University of Shanghai for Science and Technology, China
 11. Huakang Yu / South China University of Technology
 12. Hai Wang / Jilin University
 13. Jinwei Shi / Beijing Normal University
 14. Shuming Wang / Nanjing University
 15. Shumin Xiao / Harbin Institute of Technology (Shenzhen) , China
 16. Xiangping Li / Jinan University
 17. Qiwen Zhan / The University of Dayton
 18. Yan Jun Liu / Southern University of Science and Technology
 19. Yiting Yu / NWPU
 20. Xianzhong Chen / Heriot-Watt University
 21. Lei Zhang / Xian Jiaotong University
 22. Andrey Miroshnichenko / University of New South Wales, Canberra
 23. Shulin Sun / FuDan University , China
 24. Zhang Kai Zhou / Sun Yat Sen University
 25. Kun Huang / University of Shanghai for Science and Technology, China
 26. Alex Wong / City University of Hong kong, Hong Kong
 27. Yijun Feng / Nanjing University
 28. Yungui Ma / Zhejiang University, China
 29. Qiang Cheng / Southeast University
 30. Howard Lee / Baylor
 31. Hong Wei / Institute of Physics, CAS
 32. Ruwen Peng / Nanjing University
 33. Sanshui Xiao / Technical University of Denmark
 34. Xueming Liu / Zhejiang University
 35. Fajun Xiao / Northwestern Polytechnical University
 36. Huigao Duan / Hunan University
 37. Daniel Ong / Chinese Univerisity of Hong Kong, Hong Kong
 38. Xiaoyong Hu / Peking University
 39. Yi Li / LMU
 40. Quan Sun / Hokkaido University
 41. Baohua Jia / Swinburne
 42. Wing Yim Tam / The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
 43. Qiaoliang Bao / Monash
 44. Kok Wai Cheah / Hong Kong Baptist University
 45. Luping Du / SZU
 46. Fang Liu / Tsinghua University,China
 47. Zhuo Chen / Nanjing University
 48. Jianfang Wang / Chinese Univerisity of Hong Kong, Hong Kong
 49. Yanxia Cui / Taiyuan University of Technology
 50. Pan Wang / King’s College London
 51. Jia Zhu / Nanjing University
 52. Hajime Ishihara / Osaka
 53. Shuzhou Li / National Taiwan University
 54. Zhiyong Tang / National Center for Nanoscience and Technology
 55. Chuanlai Xu / Jiangnan University
 56. Hua Kuang / Jiangnan University
 57. Zhuyuan Wang / Southeast University
 58. Ting Xu / Nanjing University
 59. Kebin Shi / Peking University
 60. Guowei Lu / Peking University
 61. Chongjun Jin / Sun Yat Sen University
 62. Aaron Ho / Chinese Univerisity of Hong Kong, Hong Kong
 63. Kwok yin Wong / The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
 64. Hiromi Okamoto / Institute for Molecular Science
 65. Junsuk Rho / Postech
 66. Jwa-Min Nam / SNU
 67. Michael Somekh / Shenzhen University
 68. Shi Wei Chu / National Taiwan University
 69. Qing Yang / Zhejiang University, China
 70. Xiaoxia Yang / NCNST
 71. Prabhat Verma / Osaka
 72. Kin Hung Fung / PolyU
 73. Minghui Lu / Nanjing University
 74. Jianwen Dong / Sun Yat Sen University
 75. Hui Liu / NJU
 76. Kam Sing Wong / HKUST
 77. Jiafang Li / Beijing Institute of Technology
There is the flyer of IMCO2019